Nieuws

KERSTMARKT 2018

Zondag 8 december na de Hoogmis in de pastorie.

De opbrengst gaat naar het Adventsproject!