Agenda


Er is een Coronaprotocol voor het vieren van de heilige Mis:
– een week vantevoren aanmelden via de website (max. 30 personen)
– vermeld uw naam bij binnenkomst
– volg de aangegeven route in de kerk
– draag een een mondkapje tijdens het lopen in de kerk
– zing niet mee met de gezongen liederen
– reinig uw handen vóór het ontvangen van de heilige Communie

Zaterdag 
Rozenkransgebed, 18.30 uur
Heilige Mis, 19.00 uur

Zondag
Rozenkransgebed, 9.30 uur
Hoogmis, 10.00 uur


Caeciliakoor
Vanwege de Coronamaatregelen zal iedere zondag een deel van het Caeciliakoor zingen.

Maandag, woensdag en vrijdag
Rozenkransgebed, 8.30 uur
Heilige Mis, 9.00 uur

Aanbidding van het heilig Sacrament:
woensdag, na de H. Mis, tot 14.00 uur
vrijdag, na de H. Mis, ca. 10 minuten

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(HOOG)FEESTEN IN NOVEMBER

Zondag 1 november
Allerheiligen (hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Maandag 2 november
Allerzielen
Heilige Mis – 9.00 uur

Vrijdag 6 november
Alle heilige verkondigers
van het geloof in onze streken (feest),
Heilige Mis – 9.00 uur

Zaterdag 7 november
Heilige Willibrord, verkondiger van
ons geloof, patroon van ons bisdom
en de Ned. Kerkprovincie (hoogfeest)

Maandag 9 november
Kerkwijding van de basiliek
van Sint Jan van Lateranen (feest)
Heilige Mis – 9.00 uur

Woensdag 11 november
Heilige Martinus van Tours,
bisschop (feest)
Heilige Mis – 9.00 uur

Zondag 22 november
Christus, Koning van het heelal
(hoogfeest),
Heilige Mis – 9.00 uur

Maandag 30 november
Heilige Andreas,
apostel (feest)
Heilige Mis – 9.00 uur

– – – – – – – – – – – – – – – – –

OVERIGE ACTIVITEITEN

Biechten
Maandag t/m zaterdag (na de H. Mis)
Zondag (vóór of na de Hoogmis)