Agenda


Er is een Coronaprotocol voor het vieren van de heilige Mis:
– noteer uw naam bij binnenkomst
– volg de aangegeven route in de kerk
– zing niet mee met de gezongen liederen
– reinig uw handen vóór het ontvangen van de heilige Communie

Zaterdag 
Rozenkransgebed, 18.30 uur
Heilige Mis, 19.00 uur

Zondag
Rozenkransgebed, 9.30 uur
Hoogmis, 10.00 uur

Caeciliakoor
2, 15, 16, 23 en 30 augustus
Vanwege de Coronamaatregelen zullen twee koorleden zingen. De aanwezige parochianen zingen niet mee.

Familiekoor
9 augustus
Vanwege de Coronamaatregelen zullen twee koorleden zingen. De aanwezige parochianen zingen niet mee.

Maandag, woensdag en vrijdag
Rozenkransgebed, 8.30 uur
Heilige Mis, 9.00 uur

Aanbidding van het heilig Sacrament:
woensdag, na de H. Mis, tot 14.00 uur
vrijdag, na de H. Mis, ca. 10 minuten

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(HOOG)FEESTEN IN AUGUSTUS

Maandag 10 augustus
Heilige Laurentius,
diaken en martelaar (feest)
Heilige Mis – 9.00 uur

Zaterdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming (hoogfeest)
Hoogmis – 10.00 uur

Maandag 24 augustus
Heilige Bartelomeüs, apostel (feest)
Heilige Mis – 9.00 uur

– – – – – – – – – – – – – – – – –

OVERIGE ACTIVITEITEN

Biechten
Maandag t/m zaterdag (na de H. Mis)
Zondag (vóór of na de Hoogmis)